Днес БК "Балкан" получи официален отговор от международната федерация ФИБА относно писмото на клуба до Генералния секретар Андреас Заклис и Президента на Правната комисия към ФИБА Едгар Франциско относно ситуацията със състезателя Йордан Минчев от полуфиналите на НБЛ с Левски.


Писмото е подписано от Директора Правни въпроси на централата Хайме Ламбой и е с копие до офисите на Левски, НБЛ и БФБаскетбол. В него ФИБА потвърждава, че трансферът на състезателя е незаконен и санкция може да се наложи в съответствие на чл. 1-66 и 1-167 на всяка страна, въвлечена в незаконен трансфер включително (но не само) състезателя, клуба (клубовете), агента (агентите) и националните федерации.


ФИБА отчита бързите действия, предприети от НБЛ и БФБ веднага след като незаконният трансфер е открит и че двете страни са информирали клуба за таксата, която трябва да плати, както и за решението на Арбитражната комисия. Според ФИБА случаят показва необходимостта НБЛ да установи по-добра система за мониторинг и БФБ да гарантира, че такава система е въведена.


Ето и пълен превод на писмото:


До Сашко Везенков,


Генерален Мениджър на БК Балкан Ботевград


Копие до: БФБ, НБЛ, БК Левски 2014


Уважаеми Г-н Везенков,


Моля, приемете нашите поздрави за Вас и поздравления за баскетболен клуб Балкан за спечелването на шампионската титла на Национална баскетболна лига (НБЛ) в България.


Потвърждавам получаването на 27 май 2022 г. на Вашето писмо адресирано до Генералния Секретар на ФИБА и Президента на Правната комисия на ФИБА, на което аз отговарям от тяхно име.


Във Вашето писмо вие привличате вниманието на ФИБА относно ситуацията, свързана с участието на състезателя Йордан Динков Минчев (състезателя) от отбора на БК Левски 2014 (клубът по местоназначението) в НБЛ без необходимото разрешение за международен трансфер – Letter of Clearance ( ЛОК). Бих искал да Ви информирам, че ФИБА е наясно относно фактите, които Вие детайлно ни представихте във Вашето писмо и ние също коментирахме този въпрос на 25 май 2022 г. в нашата кореспонденция до Българска федерация баскетбол (БФБ).


Чрез настоящото писмо бих искал да обобщя нормативната рамка, свързана с получаването на ЛОК, специално относно трансфера на  състезателя от Унгарската баскетболна федерация до българския клуб по местоназначението. Също така ще коментирам и въпроса, относно  задължението за плащане на административната такса за ЛОК.


Относно ЛОК на състезателя, следните дати са от значение, съгласно регистрираното в Платформата за мениджмънт и администрация на ФИБА (МАП):


7 март 2022 г. : БФБ инициализира искането за трансфер в МАП;


7 март 2022 г. : БФБ препраща задължението за плащане на административната такса за ЛОК на клуба по местоназначението, което е разрешено съгласно „ФИБА МАП упътване за употреба относно Международния трансфер на състезатели (ФИБА МАП упътване за употреба);


12, 14, 17 май 2022 г.: състезателят играе за клубa по местоназначението без ЛОК, издаден от ФИБА;


19 май 2022 г. : клубът по местоназначението получава служебни загуби за срещите, в които състезателят е играл без ЛОК;


22 май 2022 г.: административната такса е платена и искането за трансфер е препратено до Унгарската баскетболна федерация;


23 май 2022 г. Унгарската баскетболна федерация се съгласява с искането за трансфер;


23 май 2022 г. ФИБА одобрява ЛОК


Международните трансфери и одобряването на ЛОК са урегулирани в чл. 3-52 и следв. от Вътрешните Правила на ФИБА. Специално относно задължението за плащане на административната такса, чл. 3-66 от Вътрешните Правила на ФИБА предполага, че тази такса трябва да бъде платена от федерацията, която иска трансфера. Обаче тази процедура е регулирана от ФИБА МАП упътване за употреба, където е разрешено националната федерация да препрати задължението за плащане на клуба по местоназначението.


Във връзка с това БФБ е препратила задължението за заплащане на административната такса до клуба по местоназначението на същата дата, на която е инициализирано искането за ЛОК – 7 март 2022 г. Забележка: Тази процедура (препращане на задължението за плащане  до клуба по местоназначението) е съвсем стандартна процедура, която националните федерации обикновено следват. Моля, обърнете внимание, че БФБ по същия начин е препращала задължението за заплащане на административната такса  до клуба по местоназначението за последните 25 искания за ЛОК относно същия клуб.


ФИБА е наясно, че състезателят е играл за клуба по местоназначението преди да бъде издаден ЛОК. В тази връзка ние обръщаме внимание на съдържанието на чл. 3-92 от Вътрешните Правила на ФИБА:


„Всеки международен трансфер (включително първа регистрация на чужденец), който е осъществен без ЛОК е невалиден и в този случай националната федерация, която е картотекирала състезателя и/или е разрешила състезателят да вземе участие в национално или международно състезание подлежи на глоба съгласно чл. 3-109 от тези правила.


Санкция може да се наложи в съответствие на чл. 1-66 и 1-167 на всяка страна, въвлечена в незаконен трансфер включително (но не само) състезателя, клуба (клубовете), агента (агентите) и националните федерации.“


В конкретния случай трансферът на състезателя до клуба по местоназначението без съмнение е бил незаконен. Обаче, ФИБА отчита бързите действия, предприети от НБЛ и БФБ веднага след като незаконният трансфер е открит (т.е. присъждане на служебни загуби за срещите, в които състезателят е участвал).


ФИБА също бе информирана за решението на Арбитражната комисия към БФБ.


Докато едно от основните задължения на националната федерация е да осигури съответствие с Вътрешните Правила на ФИБА на своята територия, лигите и клубовете са също отговорни за нарушения на нормативната рамка на ФИБА, тъй като се считат за „Баскетболна страна“ Забележка: виж чл. 1-88 до 1-92 от Вътрешните Правила на ФИБА. Националната федерация трябва да гарантира, че лигите, които са част от нея или са официално признати на нейната територия имат подходящ механизъм за мониторинг за избягване или незабавно откриване на нарушения на Вътрешните Правила на ФИБА, особено на незаконните трансфери. Фактът, че състезател е възможно да играе в три срещи без ЛОК преди незаконният трансфер да бъде открит показва необходимостта НБЛ да установи по-добра система за мониторинг и БФБ да гарантира, че такава система е въведена.


Обаче, клубовете са в най-добрата позиция да избегнат незаконен трансфер и по тази причина са директно отговорни съгласно Вътрешните Правила на ФИБА за използването на състезател без ЛОК. Администрацията на клуба трябва да има ясна представа кой състезатели имат право да играят във всяка среща, особено дали състезателят има валидно издаден от ФИБА ЛОК. В този конкретен случай клубът е имал ясна представа докъде е стигнал процеса за издаване на ЛОК още от 7 март 2022 г., когато БФБ му е препратила задължението за заплащане на административната такса. Всъщност на 22 май 2022 г. тази такса е платена и ФИБА е издала ЛОК.


Правният отдел на ФИБА и отдел Трансфери са в готовност да изяснят всяко друго съмнение или въпрос относно този въпрос.


Искрено Ваш,


Хайме Ламбой, Директор Правни въпроси