Изтече крайният срок за подаване на документи от фирмите, желаещи да участват в подбора на изпълнител на ремонтните дейности в ДГ „Слънце“ в Ботевград. Оферти са представили четири фирми: „КА ВА Строй“, „Тандем 1“, „АБВ Билдинг“ и „А ЕМ БИ Конструкшън“.


Както сме Ви информирали, повечето от помещенията в сградата на детското заведение са амортизирани след многогодишна експлоатация. Те са в крайно лошо състояние и се нуждаят от нови врати и прозорци, фаянсови и винилови антибактериални облицовки, окачени тавани, настилки и електроинсталации и ВиК инсталации.


По проект се предвижда ремонт на част от сградния фонд – санитарни помещения и разливни кухненски офиси.


Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е до 90 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.


Обществената поръчка се финансира от бюджета на Община Ботевград със средства за целева субсидия за капиталови разходи.


Предстои комисия да прегледа офертите на фирмите и да направи класиране.


За повече информация ТУК