Една фирма е подала документи за участие в подбора за изпълнител на дейностите, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Изграждане на алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от километър 198+838 (с. Трудовец) до километър 200+175 (гр. Ботевград) по път I-3 Бяла – Ботевград-Благоустрояване и озеленяване“. Това е ЛКС ООД. Ценовото предложение на фирмата е 267 876,03 лв. без ДДС.


Както сме информирали, изпълнението на обществената поръчка ще се осъществи по трасето на вече съществуващата пешеходна алея, която е твърде тясна и амортизирана. Движението по алеята е двупосочно, като ширината от 210 см. се променя на 250 см.


Достъпът до обекта е от пътища и общински улици. Трасето е по съществуващ тротоар, разположен между бордюра на пътното платно и съществуващия отводнителен канал. Началото на велосипедната алея е след края на населеното място с. Трудовец, разположена от лявата страна на пътното платно на път I-3 между с. Трудовец и Ботевград. Намерението на общината е да създаде среда за активен и атрактивен отдих.


Срокът за изпълнение е до 120 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.


Обектът ще се финансира от бюджета на Община Ботевград със средства за целева субсидия за капиталови разходи.


Още информация ще откриете ТУК