На 18 август е Ден на миньора


Всяка година на 18 август, Деня на Успението на Св. Иван Рилски, патрон на българските миньори и работещите в минната промишленост, българската минна общественост чества своя професионален празник - Деня на миньора.


И всяка година бившите служители получават поредната финансова подкрепа от ръководството на Елаците-МЕД. 


От Елаците-Мед АД ще получат финансова подкрепа за Деня на миньора   близо1100 пенсионери. 


От 15 до 31 август 560 пенсионери от дружеството, работили в рудник „Елаците“, могат да посетят Клуба на миньора на бул. „Руски“ № 94, гр. Етрополе, за да получат подпомагането. 


Днес, на Голяма Богородица, първите желаещи вече посетиха клуба.  


Нещо повече, ръководството въвежда нов начин за получаване на парите – чрез банковите сметки на пенсионерите в ДСК. Избягва се разкарването и събирането на повече хора на едно място заради пандемията.


Тази сутрин още към 8:30 часа сутринта по-нетърпеливите бяха вече пред Клуба.


Имахме възможност да разговаряме с някои от тях:


- Димо Пацов – работил по енергоподържането на рудника. „Няма друг работодател в Етрополе, който да се грижи така за своите пенсионери, както прави Цоло Вутов и цялото ръководство на Елаците-МЕД. При това отпускат пари три пъти в годината: за Деня на миньора, за Коледа и за Великден.


- Васил Николов – дългогодишен шофьор: от следващия път средствата ще се отпускат по банков път. Днес ще дадем номерата на банковите си сметки. Така няма да се събираме много хора на едно място.


Благодарности към Цоло Вутов и към цялото ръководство изказаха още:


- Злати Иванов – геолог: наистина в Етрополе никоя друга фирма не дава допълнително пари на своите пенсионери.


- Анета Василева – счетоводител: ние пенсионерите сме повече от благодарни на Цоло Вутов и на цялото ръководство. Този човек уважава хората си и след пенсионирането им. 


Инициативата, станала традиция, е част от социалната политика на компанията и е израз на съпричастност към възрастните хора, което е особено важно в пандемията от Ковид-19. 


Отново напомняме, че средствата ще се раздават до 31 август на същото място – Клуба на Елаците-МЕД на бул. Руски 94, блок „27-ми ноември”.