Кандидатурата от община Ботевград – „Оброкът - живата практика в с. Липница е избрана да се бори в националния етап на НС „Живи човешки съкровища – България“


„Оброкът - живата практика в с. Липница, община Ботевград“ е предложението, с което е представена община Ботевград в тазгодишното издание на кампанията по попълване на регистъра на „Живи човешки съкровища – България“.


Комисия, утвърдена със Заповед ОА-251/25.08.2022 г. на г-н Радослав Стойчев, областен управител на Софийска област, реши участие в националния етап по попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2022 г., от името на Софийска област, да вземе кандидатурата: „Оброкът - живата практика в с. Липница, община Ботевград“. Сфера на НКН, елемент от Регистъра: Социални обичаи, обреди и празнични събития.