„ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА РАДОСТ“ ЕООД, с художествен ръководител Радослав Цветанов, канят всички жители и гости на община Ботевград да вземат участие в три фолклорни концерти под надслов „Дух жив, корен здрав, огън български“. Те ще се състоят на следните дати и часове:


29.10.2022 г. (събота) 11:00 часа – пред сградата на Община Ботевград;


06.11.2022 г. (неделя) 11:00 часа - пред НЧ „19-ти февруари 1906 г.“ в Скравена


12.11.2022 г. (събота) 11:00 часа - пред Пенсионерски клуб – Врачеш.


Основната цел на проекта е да допринесе за поддържане и развитие на творческия потенциал на любители-танцьори в община Ботевград и да задоволи културните потребности на местното население в областта на българския фолклор.


В концертите участие ще вземат: Танцов клуб „Радост“ – Ботевград, Детски танцов състав „Радост“ – Ботевград, Младежки танцов състав „Радост“ – Ботевград, Танцов състав „Мургаш“ – Врачеш, Литаковската духова музика и народния певец Божидар Златков.


Концертите са безплатни и достъпни за всички. 


Партньори в проекта са Община Ботевград и „Младежко движение за развитието на селските райони в България“.


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма “ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО”


Организаторите изказват искрената си благодарност към фирма „Интегрейтид Микро-Електроникс България“, която е основен партньор в реализирането на концертите. ИМИ се е доказал като социално ангажиран работодател, който активно подпомага обогатяването на местния културен и спортен живот. Компанията допринася за запазването на българския фолклор, традициите и с огромен ентусиазъм подкрепя народните танци като извор на движение и здраве.


С грижа за здравето и благополучието на своите служители, ръководството на „Интегрейтид Микро-Електроникс България“ ЕООД стартира и успешно реализира кампания „Лято на здравето“, където служителите безплатно и в работно време имаха възможност да спортуват, танцуват и почиват с различни занимания - народни танци, WELLNESS, спортни тренировки, кондиционни тренировки на открито, йога и др.