Днес Община Ботевград изплати еднократни помощи на 42 майки, подали заявления в периода 01.07.2022 - 30.09.2022 г. Общият размер на преведените средства е 33 000 лв. 


22 майки с висше образование са получили по 600 лв. Три майки – също с висше образование, са получили по 1 200 за близнаци. По 500 лева са изплатени на 24 майки със средно образование, както и на една, родила близнаци – 1 000 лв. Осем майки с основно образование и четири без образование са получили съответно по 300 и 200 лева, съобщи Борис Борисов – зам.-кмет на община Ботевград.