Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски участва днес в заседание на общинския съвет на община Ботевград.  По време на заседанието, което в момента се провежда в Трудовец, зам.-министър Михалевски  запознава общинските съветници с хода на решаване на проблемите в с. Трудовец, причинени от наводнението през миналата година. Той  представи хода на работата по пълното работно проектиране за довършване на корекцията на коритото на реката, рехабилитация на мостово съоръжение и улични настилки.
Наводнението, причинено от падналия проливен дъжд на 4 юли 2007 г., нанесе щети за 5,130 млн. лв. в община Ботевград. Само в с. Трудовец те бяха оценени на над 4 млн. лв.