Празникът Рождество Христово винаги е повод за повече доброволчески инициативи в подкрепа на хората в нужда – възрастни и самотно живеещи, хора на ръба на бедността, без работа и доходи. Една от предстоящите благотворителни прояви в наши град е на съдържателите на местното заведение “Мечката“. На 24 декември между 12:00 и 13:00 часа те ще раздадат пакети с храна. Нуждаещите се могат да ги получат в заведението. 


На същата дата, но в друг часови интервал – между 16:00 – 17:00 часа, пакети с храна ще се раздават и в кметството на Новачене. Организатор на благотворителната инициатива в селото е Даниела Димитрова, която работи в заведение “Мечката“. Кметът на Новачене Катя Петрова е заявила готовност да окаже съдействие на Даниела при раздаването на коледните пакети.