На редовното заседание, което се проведе на 26 януари, Общинският съвет даде съгласие за отпускане на 65 688 лева от собствени приходи на Община Ботевград за изготвяне на енергийно и техническо обследване, както и на технически инвестиционен проект за обект “Основен ремонт и пристройка на Дом за стари хора “Д-р Адриян Атанасов“ в Ботевград. Наличието на техническа документация е задължително условие за кандидатстване за директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост,  процедура “Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора “, по която Общината е бенефициент. 


Целта на тази процедура е всички съществуващи домове за стари хора да бъдат приведени в пълно съответствие с изискванията за стандартите за качество на резидентната грижа за хората в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда  за предоставяне на услугата. 


Конкретно за Дом за стари хора “Д-р Адриян Атанасов“, кметът Иван Гавалюгов обясни: “Такава нужда е инициирана. След оглед, извършен от проектанти, главния архитект и експерти в общинската администрация, бе стигнато до конкретно предложение какви дейности да бъдат извършени в самата сграда, така че да бъде приведена в съответствие със законовите изисквания плюс дострояване на едно крило от около, по първоначални данни, 350 – 400 квадратни метра разгъната застроена площ за задоволяване на нуждите на потребителите. Най-вече, има такава възможност, нуждаещите се от специални грижи да бъдат настанени в самостоятелни стаи. Към настоящия момент сградният фонд не позволява самостоятелно настаняване.“. Срокът за кандидатстване по процедурата е до 17 март тази година, уточни кметът Гавалюгов.