Днес Община Ботевград изплати еднократни помощи на 55 майки, подали заявления в периода 01.01.2023 - 31.03.2023 г. Общият размер на преведените средства е 29 500 лв.


29 майки с висше образование са получили по 600 лв. Една майки – също с висше образование, е получили 1 200 за близнаци. По 500 лева са изплатени на 18 майки със средно образование. Пет майки с основно образование и две без образование са подпомогнати съответно с по 300 и 200 лева, съобщи Борис Борисов – зам.-кмет на община Ботевград.