Прекъсванията на електрозахранването ще са през периода от 00:00 ч. до 05:00 ч. на 26.08.2023 г.


София, 23.08.2023 г. - Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че на 26 август 2023 г. ще осъществи планови измервания в подстанцията си „Етрополе“, което налага прекъсване на електрозахранването в населените места в община Етрополе и части от община Правец, Софийска област и община Роман, област Враца.


Прекъсванията ще бъдат сведени до минимум и извършени от 00:00 ч. до 05:00 ч., когато ще засегнат възможно най-малък брой активни потребители.


Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.