Правителството прие програма „Грижа за всеки ученик”, според която по 500 лева ще получават училищата за всеки ученик, стигнал до национален кръг от олимпиада през учебната 2007/08 година. За програмата са осигурени 2 милиона лева, които ще се разпределят за обучение на талантливи ученици и допълнително обучение на ученици за получаване на общообразователната им подготовка.

Училищата ще получават средства по програмата според броя на учениците и техните постижения на националните олимпиади като за всеки лауреат училището ще вземе по 2000 лева. Към сумата се добавят 20% за административни разходи.

В програмата са заложени средства и за допълнително обучение на ученици от 5 и 6 клас, които имат ниски резултати от външното оценяване по даден учебен предмет. Критерият за участие е наличието на група от четири до осем деца в едно училище, които имат постижения с 50% по-ниски от средния успех по съответната дисциплина.

За обучението на една група по предмет се отпускат 1000 лева за 100 учебни часа плюс 15% за административните разходи за училището.