„С прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България се стремим да увеличим дела на биологичното земеделие и производство на биопродукти. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева при посещението си в  овошната градина „Яблена” в с. Радотина днес.  Събитието е част от провеждането на инициативата “Дни на отворените врати”, което се провежда в 6 биологични ферми и преработвателни предприятия на територията на страната по отбелязване на европейската инициатива - Седмица на биохраните.
Заместник-министър Георгиева отбеляза, че в новия програмен период биологичното земеделие, инвестициите в биостопанства и преработката на биологичните суровини се подкрепят от земеделските европейски фондове. „Целта ни е да постигнем резултати, които са ориентирани към това потребителите да имат на разположение достъпни и с най-високо качество продукти”, допълни заместник-министър Георгиева.
 Собственикът на стопанството Цветан Цеков представи на място начина на производство и високите биологични стандарти, които се спазват при отглеждане на биокултури. Той  има общо 630 дка овощни дръвчета - ябълки и круши, които произвежда за българския пазар и за износ. В страната ни стопанинът продава повече от 500 т. биологични плодове годишно. Изнася и продукция за Румъния, Германия, Италия, Австрия и Гърция. Фермата е сертифицирана за биологично производство от 2005 г
„Популяризирането  на чистата, здравословна  храна трябва да стане част от  държавната стратегията българската нация да бъде здрава” – заяви Цветан Цеков. -   „Надявам се политиките на МЗХ да бъдат  устойчиви в тази насока. България има изключително сериозен потенциал за развитие на биологичното земеделие, може да бъде биологичната градина на Европа. Ние като един от доайените в биологичното земеделие, започнали сме преди повече от 20 години, имаме самачувствието да заявим, че това са модели, които могат да функционират” – допълни той.