В ход е изпълнението на проекта “Рехабилитация и обновяване на пешеходната зона в централната градска част – етап 1“.  В обхвата на първия етап влизат част от пешеходната зона на ул. “Гурко“ и по бул. “Трети март“ до Бизнес центъра. 7 025 кв. метра е общата площ, която ще бъде ремонтирана и обновена.  Ремонтните дейности започнаха от пешеходната зона на ул. “Гурко“, която е с площ от 1 433 кв. метра. Зоната се запазва като пешеходна с настилка, предвидена да поеме натоварване от специализирани транспортни средства – линейки, пожарни и други.  Настилката ще бъде разделена на три ивици, като централната ще е от гранитни плочи 60/60 см с дебелина 8 см, а в двата края ще се изгради бетонова паважна настилка върху земновлажен бетон. Създават се нови зелени пространства по северното протежение на ул. “Гурко“, до фасадата на Обредния дом. Предвижда се поставяне на три клоца с цел засаждане на висока дървесна растителност. Клоцовете ще бъдат хидролизирани отвътре и защитени с геотекстил от кореновата система на дървесната растителност. 


Проектът предвижда поставяне на фибробетонови пейки с облегалки, фибробетонови кошчета за разделно събиране на отпадъци и ново енергоефективо осветление. 


След приключване на дейностите в пешеходното пространство на ул. “Гурко“, ще започне ремонтът в зоната на бул. “Трети март“, която е с площ от 5 592 кв.м. В пресечната си точка с ул. “Гурко“ до Бизнес центъра, булевардът е изцяло пешеходен, с новопроектирана рампа и двоен метален парапет за хора с намалена подвижност. В зоната пред хотела и продължението на бул. “Трети март“ в посока бул. “България“ е проектиран автомобилен паркинг, предвидени са паркоместа за таксита, за хора с намалена подвижност  и подходи за специализирани превозни средства. Пешеходният тротоар към големия магазин и площад “Саранск“ е разширен, а този от югозапад е намален, но с необходимия габарит за такъв клас улица. Към двата тротоара е отделена нова зона за озеленяване и висока дървесна растителност, която ще намали шума и замърсяването от автомобилния трафик. Кръговото движение пред хотела се запазва, но с нова конструкция и габарит на озеленения клоц, за да осигури нормативните разстояния на автомобилното платно за завиване на автобуси. Зелената площ на клоца запазва дървесната растителност и добавя нови храстови масиви. Предвижда се и създаване на  една приятна паркова среда. В зоната на пресичане между ул. “Гурко“ и бул. “Трети март“ ще има скулптурен елемент – оксидирани метални рамки със стиховете на Христо Ботев. Има предвидена бетонова питейна фонтанка в близост. 


В зоната на разработка на площадното пространство са предвидени водещи ивици за незрящи хора към всички обществени сгради и главни направления на придвижване. Предвидени са също скосяване на краищата на тротоарите и рампа за придвижване на хора с намалена двигателна способност. 


В обхвата на Етап 1 се запазва съществуващата канализационна мрежа и се изгражда нова водопроводна мрежа. По време на строителството всички законно изградени сградни отклонения ще се подменят и подвържат към реконструирания водопровод. В обхвата на проекта ще бъде изградена поливна система, както и система за капково напояване. Предвидена е арматурна шахта за привързване от водопровод с промишлена вода или резервоар за дъждовни води. 


Необходимият брой на дъждоприемните шахти е определен от оразмерителното количество на дъждовните води и максималната хидравлична проходимост на решетката на една дъждоприемна шахта. 


Накратко това са част от дейностите, предвидени в  проект “Рехабилитация и обновяване на пешеходната зона в централната градска част – етап 1“.


ВИА Конструкт груп е фирмата, която спечели обществената поръчка за 2 649 679 лева, без ДДС. Изпълнителят на обекта е с адресна регистрация в София. Максималният срок за изпълнение на обществената поръчка е 360 календарни дни от датата на подписване на договора. Проектът се реализира със средства от държавния бюджет.