Градската библиотека е спечелила четири проекта към Министерството на културата. По тях са осигурини средства в размер на 30 000 лв. Парите са разходвани за закупуване на нови заглавия от различни литературни жанрове. В момента фондът на библиотеката разполага с около 80 000 книги.