Приключи оценката на подадените заявления за интерес и финансова помощ на сдружения на собственици по процедура BG16RFOP001-2.003 "Енергийна ефективност в периферните райони-3".


Представляващите сдруженията на собствениците, подали заявления, ще получат уведомителни писма за извършеното класиране.


В приложените линкове можете да се запознаете с регистъра на подадените заявления за интерес и финансова помощ, както и с резултатите от подбора на жилищни сгради.


РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОДБОРА