Местното сдружение на лекарите, в което членуват 43 лекари и специалисти с регистрирани практики на територията на Община Ботевград, е изпратило до ОбС и кмета Георги Георгиев писмо, в което изявява желание за сключване на договори за наем на помещенията в доболничната помощ. В тази връзка, на днешното си заседание ОбС обсъди и гласува нови пазарни наемни цени на помещения за здравни дейности, а именно 2 лв./кв.м за Ботевград и 1 лв./кв.м за селата. Цените са предложени от лицензиран оценител, на който общината е възложила изготвянето им.
По време на обсъждането на тази точка от дневния ред, съветникът арх. Димитър Маринов предложи лекарите да плащат по 1 лв./кв.м за Ботевград и 0.80 лв./кв.м за селата. Тези наемни цени обаче не бяха приети.
Кметът Георги Георгиев обясни, че с парите от наемите в доболничната помощ ще се подпомага дейността на болницата. “Ако общината разполага с достатъчно финансови средства, може да направи ремонт в сградата на доболничната помощ, която е в активите й”, каза той и допълни, че е готов да преговаря с лекарите, ако имат желание да закупят сградата”.