Вчера се е провела среща между кмета Георги Георгиев и зъболекари, които ползват помещения под наем в бившата поликлиника. Наемателите са изразили готовност да преподпишат договорите си за наем по новата тръжна цена 2.40 лв./кв.м. /с ДДС/, която бе гласувана на заседанието на ОбС в края на миналия месец. Зъболекарите са поискали да се направи оценка на четвъртия етаж, за да могат след време да кандидатстват за закупуването му. Кметът Георги Георгиев е обещал, че общината ще изпрати оценители на тази част от сградата. Зъболекарите са попитали дали ще се пристъпи към промяна на наемната цена, ако отпадне преференцията в Закона за лечебните заведения, според която плащат 10% от нея, в конкретния случай 2.40 лв./кв.м. В отговор Георги Георгиев е заявил, че наемната цена няма да се променя, докато не изтече срокът на договорите им за наем.
“Въпрос на време е да подготвим договорите с новата наемна цена. Най-вероятно те ще бъдат сключени за срок от 3 или 5 години”, каза кметът на общината пред наш репортер.
Между другото стана ясно, че вчера Сдружението на лекарите, които имат практики на територията на община Ботевград, е обжалвало в съда решението на ОбС за нова наемна цена в сградата на доболничната помощ. По този повод Георги Георгиев заяви: “Няма причина решението да бъде върнато от съда. Имам уверението на общинските юристи, че то е в издържан вид.”.