Най-голямо е увеличението в тарифата за удостоверяване на материален интерес - при сделките с недвижими имоти.

За сделки на стойност от 1001 до 10 хил. лв. таксата става 43.50 лв. + 1.5% за горницата над 1000 лв. В момента се плащат 15 лв. + 1.5% за горницата над 1000 лв.
При тези от 10 хил. лв. до 50 хил. лв. таксата скача от 28.50 лв. на 178.50 лв., към сумата се плаща и 1% за горницата над 10 хил. лв. В момента тарифата за изповядване на сделки за над 100 хил. лв. е една -  418 лв. + 0.1% за горницата над 3 хил.лв. В проекта на правителството обаче се предвижда да се въведе граница до 500 хил. лв. Така за най-скъпите имоти нотариалната такса ще е 1628.50 лв. + 0,1 на сто от горницата над 500 хил. лв., но не повече от 7 хил. лв.

Удостоверяването на пълномощни и декларации ще струва 5 лв., вместо 3 лв. Цената за издаване на констативен нотариален акт за земи и гори става 20 лв., а сега е 15 лв.

Мотивите за увеличението са, че нотариалните такси не са променяни повече от 10 години. Друг аргумент на правителството е, че нотариусите са внедрили софтуер, който ще дава възможност за всеобща справка на територията на цялата страна и така ще бъдат предотвратени двойни и тройни продажби на имоти. Изграден е и Национален регистър на пълномощните и завещанията.

Нотариусите настояват за скок на таксите от миналата година, но предложението, което предстои да гласува кабинетът не съвпада с техния проект за нова тарифа, като стойностите са леко занижени.