Депутатите приеха Закона за пряко участие на гражданите в управлението, но не подложиха на гласуване 4 ключови текста от него.

По предложение на Четин Казак от ДПС бяха отложени части от нормативния акт, които уреждаха условията за свикване на национален и местен референдуми и за обявяване на резултатите от тях. Като мотив той посочи, че има неуточнени въпроси по тези текстове.

При приемането на закона беше разширен кръгът с теми, които не могат да бъдат подложени на референдум.