Преди няколко дни представители на английската фондация “Тръсел тръст” бяха в Ботевград. По време на пребивавеното си те изградиха рампи в домовете на двама инвалиди. Фондацията ще продължи да помага на хора в неравностойно положение от нашия край, като изгражда достъпна среда за тях. Това заяви пред наш репортер пастор Георги Лазаров от Евангелската методистка църква. Той ще проучи колко инвалиди се нуждаят от рампи в домовете си и ще предостави адресите им на представителите на организацията. “От Тръсел тръст” са обещали, че при следващото си посещение в Ботевград ще продължат да развиват благотворителна дейност в помощ на хора в неравностойно положение.