В дневния ред на предстоящото заседание на Общинския съвет е внесена докладна, с която общинското ръководство предлага да бъдат отпуснати 2 000 за дейност на местната организация на инвалидите. Става дума за обмяна на опит с други организации на хора с увреждания, посещения а исторически местности и природни забележителности в страната. 


В Общинската организация на инвалидите в Ботевград членуват 1 123 души. Тя е една от най-големите организации за хора с увреждания в България. 


И Общинската организация на инвалидите има свое място за срещи в обновения социален център зад общинската администрация.