Имущество в размер на 2 040 436.75 лв, собственост на петричкия бизнесмен Костадин Хаджи Иванов - Коце Маца, бе запорирано от Софийския градски съд и Окръжния съд в Благоевград, съобщава Медиапул. Те са уважили искането за обезпечителни мерки, внесено от комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.
Собственикът на изпадналия от елитния фугбол тим на Беласица (Петрич) попадна в полезрението на комисията за отнемане на незаконно имущество, след като в края на януари бе осъден от германски съд за контрабанда на цигари.

Съдът запорира поземлен имот в Петрич с площ 3652 кв.м. заедно с построения върху него ресторантски комплекс "Яворите", със застроена площ от 1432 кв.м.

Наложена е възбрана върху друг недвижим имот в Петрич с обща площ 6 315 кв.м. Той е предназначен за пазар. Към този имот вървят масивна едноетажна сграда със застроена площ от 500 кв.м., павилион - склад за везни със застроена площ от 16 кв.м., търговски павилион с площ от 27 кв.м., дървена будка за охрана.

Коце Маца няма да може да се разпорежда с 2 апартамента в София, както и с урегулиран поземлен имот в Петрич с обща площ от 305 кв.м. и масивна стопанска сграда с прилежащите й площи.

Наложена е възбрана върху поземлен имот с площ от 4,899 кв.м. в землището на с. Кърналово, община Петрич, заедно с построените в имота сграда - шивашки цех със застроена площ от 1 346 кв.м. и пристройка със застроена площ от 288 кв.м.

Засега той губи правата и върху 2 ниви с обща площ от 3 дка. местността "Бухото - Поляните" в землището на Петрич . Запорира се друга нива от 14 457кв.м. в местността "Болницата" в землището на с.Дрангово и още една нива от 28 299 кв.м. в местността "Гохче" в землището на с. Самуилово.

Обезпечителни мерки се налагат и върху пасище, с площ от 721 кв.м се вр. Петрич, 4 леки автомобила 5 товарни; дружествени дялове, притежавани от Хаджииванов в 5 търговски дружества, акции и банкови сметки.

Предстои комисията да поиска отнемането на това имущество в полза на държавата.