Община Ботевград отчита 57.66% изпълнение на инвестиционата програма за първите шест месеца на годината. Разходваните средства за реализиране на проектите, заложени в програма, са в размер на 3 541 429 лв. В това число за делегирани държавни дейности – 1 200 000 лв., а за местни дейности – 2 341 429 лв.
Инвестиционните разходи формират 15.67 на сто от бюджета на общината. Те са направени за придобиване и ремонт на ДМА и придобиване на НДМА.
За първото полугодие на 2009 год. общината отчита приходи за делегирани държавни дейности в размер на 5 709 038 лв.или 58.78% изпълнение спрямо годишния размер, заложен в плана по бюджета. През отчетния период до 30.06.2009 год. са получени общински приходи в размер на 3 769 763 лв. или 37.58%.
Отчетът за изпълнеието на бюджета за първото полугодие ще бъде обсъден и гласуван на сесията на ОбС, която е насрочена за утре.