546 709 лв. са постъпили от продажби на общински имоти през първото полугодие на годината. Изпълнението е 10.93% спрямо планирания годишен размер /5 000 000 лв./.
Неотдавна кметът Георгиев заяви, че има застой в продажбите на общински имоти, който се дължи на икономическата криза.
Все още няма купувачи за освободения корпус на болницата, младежкия дом и другите по-големи общински обекти.
През отчетния период общината е реализирала приходи и доходи от собственост в размер на 210 473 лв. или 75.71 на сто изпълнение спрямо планирания годишен размер.
За първите шест месеца на годината в общинската хазна са постъпили 27 107 лв. от концесии. Изпълнението е 38.72%. Приходите от дарения и помощи са в размер на 58 500 лв.