ПРОТОКОЛ No 11
От проведено редовно заседание на Етичната комисия при Българската федерация по баскетбол на 01.02.2011 г. от 15.00 ч.

Участват:
Иван Евстатиев, Людмил Нейков, Диана Брайнова и Артеник Арабаджан

Дневен ред:
1. По писмен доклад старши-съдията Мирослав Томов на срещата от НБЛ „Черноморец” – „Балкан” от 29.01.2011 г. в град Бургас за поведението на г-н Иван Гавалюгов – президент на БК „Балкан”, който в четвъртата част от срещата спряна игра /не е член на отборната скамейка/ слиза от трибуната на терена „налетя на старши-съдията с обидни квалификации /Ей, олигофрен/, изречени лице в лице”. Поради това е отстранен от залата с помощта на охраната.
В рапорт за инциденти дежурният представител Л. Амиорков съобщава за случая без да потвърждава достоверността на репликите и обидните квалификации, изречени от г-н Гавалюгов.

Решение:
След като се запозна с докладите на М. Томов и Л. Амиорков и изслуша обясненията на г-н Ив. Гавалюгов, на основание чл. 1, чл. 2, ал. 2, т. 3 и чл. 8, т. 7 от Кодекса за етично поведение на БФБ, във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 2, наказва г-н Иван Гавалюгов по чл. 13 от Правилника на етичната комисия с мъмрене /официално деклариране на порицание