Общинският съвет гласува да бъдат отпуснати:
1000 лева от собствени приходи на общината за участие на Младежкия духов оркестър в празниците, посветени на Седмицата на детето, която ще се проведе от 20 до 25 април в Чурулу – Турция;
До 9000 лева от собствени приходи на общината за участие на фолклорен ансамбъл “Ботевград” в Източен интернационален фолклорен и музикален фестивал, който ще се проведе от 21 до 26 април в Льовен, Белгия;
До 5000 лева от собствени приходи на общината за изработване на два комплекта сценични костюми за концертна дейност на самодейците от женската вокална група за руски песни;
1000 лева от собствени приходи на общината за участие на театрална формация “Самоделен театър 11”  в “Младежки театрален фестивал”, който ще се проведе от 6 до 9 април в Пазарджик.
До 50 000 лева от собствени приходи на общината за извършване на ремонтни дейности по преустройство на част от западното крило на Ритуалния дом в градски пенсионерски клуб и обзавеждането му.
“Средствата за участието на младите таланти ще бъдат осигурени от продажбата на общински имот от 10 декара, който се намира до новото регионално депо”, уточни кметът Георги Георгиев. Първоначалната тръжна цена на терена е 80 000 лева. Към него има проявен инвеститорски интерес от фирмата, която ще изгражда завод за сепариране на отпадъци.