Пред Варненския окръжен съд се обжалва решение на Районен съд Варна, с което са отхвърлени предявени искове по ЗОДВПГ (Закона за отговорността на държавата и вини, причинени на граждани).

Гражданският иск е от името на Елена Колева, майка на моряка Петър Петров, загинал при инцидента с кораба "Хера" през февруари 2004 година в турски териториални води.

Искът е против министъра на транспорта и министъра на външните работи за причинени имуществени и неимуществени вреди, които се твърди, че са настъпили в резултат на бездействието на ответниците.

Общата цена на иска възлиза на 8600 лв. за претърпените от майката унижения, болка и страдания, изразяващи се в кошмар, безсилие, страх и несигурност в резултат на бездействието на министрите за издирване и изясняване съдбата на моряка.

Първото заседание по това дело се е състояло в края на октомври миналата година.

Въпреки че е била дадена възможност на ищеца да посочи доказателства и факти, които би трябвало да се изяснят персонално при разпита на двамата министри, това не е било направено.

На това основание Варненският окръжен съд е оставил без уважение искането за разпит на Николай Василев и на Соломон Паси, като министри на транспорта и на външните работи към момента на инцидента.

Съдът е дал възможност на ищеца да доведе на следващото заседание (днес, 11 февруари) свидетели, които да установят какво е било физическото и психическото състояние на Елена Колева след инцидента с кораба "Хера".

Заседанието по делото ще започне в 14.00 часа в Зала "Граждански дела" на Варненския окръжен съд.