На редовната сесия на ОбС, която се проведе днес, съветниците подкрепиха няколко предложения за отпускане на средства. Гласувани бяха 18 000 лева за ремонт на малкия салон на читалище „Христо Ботев”, който вече е извършен. За ремонт на покрива над сцената в големия салон ще бъдат отпуснати 11 000 лева. По решение на ОбС  общината ще осигури 1500 лева за честване на патронния празник на ПМГ „Акад.проф.д-р Асен Златаров”. Съветниците разрешиха на общината да участва в проект „Това е България” на телевизия „Травел ТВ”, който цели създаване на първия тематичен видео каталог на България. За целта община Ботевград ще плати 2000 лева от собствени приходи за реклама в каталога, който ще бъде разпространен и в чужбина.  
Местните депутати дадоха съгласие общината да подпише договор /за срок от 4 години/ на стойност 102 000 лева /включен ДДС/ за закупуване на телевизионно време от програмната схема на телевизия „Ботевград”,  в което ще се излъчват „Часът на общината” и „Часът на общината – гледна точка”. Първото предаване ще е с времетраене 20 минути и ще се излъчва два пъти седмично, а второто ще бъде с продължителност 60 минути и ще се излъчва два пъти месечно.