Държавата ще картотекира ромските гета.

С европейски средства ще бъдат анкетирани малцинствените групи, за да се състави пълна картина на тяхното образование, заетост, бит, географско разположение. Целта е след това да се изработи реалистична програма за интегриране на ромските семейства, съобщи ТВ 7.

700 специално обучени служители ще попълват с ромите анкетни карти. Така в рамките на година ще се съберат данни за това колко незаконни гета има у нас, имат ли доходи ромите.

Най-новата карта на България, в която ще бъдат отбелязани ромските махали, ще дава и още информация на управляващите - къде и защо се преселват фамилиите.