Днес в Ботевград ще работи екип, който прави филм за изграждането на най-големите проекти в страната, финансирани от Европейския съюз по програмата „Околна среда”. Снимките започват от община Ботевград, тъй като тук се осъществяват едни от най-мащабните проекти – строителство на регионално депо за битови отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води – съобщиха от общинската администрация.
Филмът се изготвя по поръчка на Министерството на околната среда и водите.
Залогът за успешното изпълнение на водните проекти през този програмен период е много голям. Причината е, че за следващия една значителна част от инвестиците ще бъде насочена към водния сектор – около 3.6 млрд. евро .
Затова и Брюксел иска ускоряване на темпото. Препоръката е на еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хан. В началото на август той посочи, че ВиК секторът в България се нуждае от сериозни инвестиции, за да се достигнат изискванията заложени в европейското законодателство.

Загубите по водопроводната мрежа, които сега са 54%, трябва да намалеят до една пета. Населените места с над 2000 души пък трябва да са с канализация и пречистване на отпадните води.

Съгласно договора ни за присъединяване към ЕС, до края на 2010 г. страната трябваше да е изградила 87 пречиствателни станции в населени места с над 10 хиляди души. Към този момент обаче напълно са изградени едва 16, а 31 имат частично пречистване на мръсните води. В края на 2014 г. пък трябва да е осигурено пречистването на водите и в градовете и селата с над 2000 души. Въпреки неизпълнението на поетия ангажимент, засега Европейската комисия не е започнала наказателна процедура срещу България.

В този смисъл инвестициите във водния сектор ще останат ключов приоритет за ЕС за кофинансиране в България за следващия програмен период, посочи Хан.  Според него успешното завършване на реформите във водния сектор в България ще е жизненоважно условие за ефективното използване на наличните средства от ЕС. Причината е, че Брюксел се готви да въведе условието пари срещу реформи след 2014 г.