На 27 септември /четвъртък/ от 9 часа в малкия салон на читалище „Христо Ботев” започва редовно заседание на ОбС. Съветниците ще обсъждат и гласуват: информация за организационното и финансовото състояние към 31 август 2012 г. на ВиК „Бебреш” ЕООД, МБАЛ – Ботевград” ЕООД и „Балкангаз 2000”АД;  предложение за ползване на временен заем в размер на 543 582 лева от бюджетната сметка на общината, необходим за окончателно разплащане с изпълнителите по проект „Инвестираме в нашите деца”, по който бяха извършени ремонтни дейности на детските градини „Синчец” и „Звънче” и ОУ „Васил Левски” – Ботевград, ОУ „Любен Каравелов” – Трудовец и ОУ „Отец Паисий” – Врачеш; да започнат археологически проучвания в два имота, попадащи в границите на обект „Антично селище” в землището на Скравена, през които ще преминава новият четирилентов път „Мездра – Ботевград; да се застраховат имоти частна общинска собственост.
Както ви информирахме миналата седмица, общинското ръководство ще направи предложение за удължаване на договора със софийската фирма „Еко ЕС Мениджмънт”, която извършва сметосъбирането и сметоизвозването в Ботевград. Ако общинските съветници гласуват „за”, тя ще изпълнява ангажиментите си по него в продължение на една година, считано от 1 октомври 2012 година.
В проекта за решение се предлага още процедурата за избор на изпълнител да се проведе в срок от една година, а сумата, необходима за обезпечаване на дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването, да бъде до 30 000 лева. Предложението за избор на изпълнител в определения срок се внася за трета поредна година.
ОбС ще обсъди и гласува промени в Наредба 1, касаещи работното време на заведенията за хранене и развлечения на територията на община Ботевтрад, и други докладни.