Eдин от проектите, които се реализират от Община Етрополе е Проект „Обновяване и оборудване на «МБАЛ» «Проф. д-р Ал. Герчев» Етрополе ЕООД» гр. Етрополе". Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013.
Стойността на проекта е 4 461 472,77 лв. и с неговата реализация ще се предлагат съвременни медицински услуги в болницата, с осигуряване на възможности за долекуване, рехабилитация и физиотерапия.
Информация за реализацията на проекта ще се даде на 18.10.2012 г. /четвъртък/ от 15.00 часа  в Мултифункционалната зала на община Етрополе, където се организира встъпителна пресконференция.