Конкурсът се провежда в рамките на проект „Гражданско общество и местна власт - партньори за зелен регион” - регионална политика за информиране, опазване и устойчиво използване на  биологичното разнообразие на Софийска област” по Програма за малки проекти на Глобален екологичен фонд и в партньорство с Областна администрация на Софийска област, Регионална инспекция  по околната среда и водите - София, Екопарламент – гимназия с преподаване на чужди езици, Правец.

Целта на конкурса е да насърчи креативното мислене и позитивната нагласа, насочени към опазване и развитие на биологичното разнообразие в района и доброволческото участие за реализиране на идеята.

В надпреварата участие могат да вземат ученици от училищата на територията на Софийска област, които имат оригинална идея и желаят да я реализират. Те трябва да разкажат каква е същността на инициатива им, къде ще се реализира, защо е важна за тях, колко техни приятели, съмишленици и доброволци ще ги подкрепят, ще успеят ли да осъществият част от инициативата до 25 март 2013г.

Жури от експерти по биологичното разнообразие, представители на неправителствения сектор и общинската администрация на Софийска област ще избере трите най-добри есета, а техните автори ще бъдат поканени лично да представят творбите си на семинар, който ще се проведе през месец април 2013 г. в Информационния център на Община Драгоман. Там ще се състои и официалната церемония по награждаването на победителите.

Журито ще оценява есета, в които развитата идея отговаря на следните условия:
-да е оригинална,  да има реален принос върху местен обект, свързан с биоразнообразието или значима природна забележителност;
-да включва идеи за устойчиво развитие, включително насочени към бъдещи защитни дейности;
-да фокусира вниманието на местната гражданска общественост, бизнеса, специалисти, местна власт, НПО за участие, съобразно сферите на дейност;
-да има реална реализация поне на част от идеята с участие на доброволци.

Есетата не трябва да бъдат по-дълги от 5 страници. Те се изпращат в електронен формат - doc. или pdf. на следния електронен адрес: info@eurocenter-bg.org.
Есето трябва да бъде придружено с информация, съдържаща трите имена на участника или на участниците от групата, както и координати за обратна връзка, адрес.

За трите най-добри есета ще има награди:
1. Място – 150 лв.;
2. Място – 100 лв.;
3. Място – 50 лв.

Краен срок за представяне на есетата – 30. 03. 2013 г.

Проектът се  осъществява с финансовата подкрепа  на Програма за Малки Проекти на Глобален Екологичен Фонд.