На проведеното днес в Благоевград заседание УС прие правила за категоризация на членуващите в БФБаскетбол спортни клубове, нормативен документ, изискван от МФВС, но без практическо приложение към момента, както и международния спортен календар на БФБ за лятото на 2013г.


 Непосредствено след това се състоя и Общо събрание на НБЛ. ОС на НБЛ дискутира редица въпроси като намаляване на броя на чужденците в първенството, въвеждане на такса за картотекиране на чуждестранните треньори, както и съществено увеличаване на таксата за картотекиране на треньор без необходимия лиценз, като приходите от тези такси да се използват за развитието на българските треньори, редовни събирания на ОС на НБЛ на всеки 3 месеца и изготвяне на правилник за работата на ОС на НБЛ.


 Събранието отново се обедини около разбирането за изключителната необходимост да се избере главен мениджър на НБЛ и определи комисия в състав Георги Глушков, Сащо Везенков, Петър Георгиев и Константин Папазов да обсъди и предложи на следващото ОС на НБЛ кандидат за главен мениджър на лигата.