Колегите създават усещането, че не се намираме в парламент, а в терариум. На 24 ноември се навърши една година от публикуването на труда на Дарвин за произхода на човека. Да се държите като хора, а не като влечуги в терариум. Това заяви депутатът от ПГ на ГЕРБ и бивш министър на здравеопазването Десислава Атанасова в парламента при обсъждането на първо четене на промени в Закона за здравето. Коментарът ѝ беше породен от това, че депутатите от БСП съскат като змии, когато видят Атанасова да излиза на трибуната. След утихването на скандалите депутатите единодушно приеха на първо четене промени в Закона за здравето. В гласуването участваха 130 народни представители, като всички бяха „за". В гласуването не участваха депутатите от „Атака". Промените в закона предвиждат транспониране на европейска директива, която определя реда за предоставянето на трансгранични здравни услуги. Директивата ще се прилага от НЗОК и от Министерството на здравеопазването. Осигуреният пациент има правото да избере държавата, в която желае да получи здравните услуги, да заплати за тях, след което той може да потърси възстановяване на средствата от НЗОК, съответно от МЗ. С промените се предвижда създаването на национален регистър на пациентите с редки заболявания, което е важна предпоставка за осъществяване от страна на България на предвиденото сътрудничество между държавите членки в развитието на Европейските референтни мрежи между доставчици на здравно обслужване и експертни центрове в държавите членки, по-конкретно в областта на редките заболявания. Със законопроекта се предлага промяна и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Изменението е свързано с разпоредби за признаване на медицински предписания в друга държава членка.