На 9 и 10 януари в Ниш, Сърбия, се проведе заключителна конференция по проект „Инвестираме в историческото наследство за културно и духовно сближаване и икономически прогрес в общините Правец и Ниш” (Договор IPA № РД-02-29-34/21.01.2013 г. по Програмата за ТГС по ИПП България-Сърбия). Форумът бе най-голямата публична проява по проекта в Ниш. Той премина под наслов: «Културно-историческо наследство Правец-Ниш».
На конференцията присъстваха всички партньори по проекта - Исторически музей – Правец – водещ партньор, Народен музей - Ниш и Фондация „Съвременност”- Ботевград, ръководният екип на проекта и представители на Факултета по електроника към Университета в Ниш. 
Представен беше интегриран трансграничен продукт в четири тематични маршрута с презентиране на най-атрактивните културно-исторически обекти на територията на общините Правец и Ниш, предмет на дейностите по проекта. Конференцията откриха Славиша Попович – директор на Народен музей в Ниш, и Татяна Борисова – директор на Историческия музей в Правец. Приветствие към участниците поднесоха: Атанас Кръстин – консул на РБългария в Ниш, Медиана Кръстич - председателят на Градската община, Сречан Алексич и Ненад Гашевич – съветници в община Ниш.


Работата на конференцията започна с доклад на Славиша Попович - «Целите на проекта, значението на трансграничното сътрудничество за Народния музей в Ниш и приноса му за културното развитие на гр. Ниш». Татяна Борисова представи културно-историческото наследство на Правец и общината чрез акцентите на проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия. Професор Деян Ранчич от Факултета по електроника в Ниш презентира приноса на новите технологии в подкрепа на изучаването и представянето на културно-историческото наследство. Етнолозите от Народен музей в Ниш – Душица Живкович и Милица Карапанчич, представиха темата: «Мултинационални и национални елементи на културната идентичност – етнолошки и антрополошки характеристики».


На следобедното заседание Михаела Занева – уредник в Исторически музей-Правец, представи археологическите паметници в общината като обекти на културен туризъм. Милан Рангелович историк в музея в Ниш представи обектите на културно-историческото наследство на Ниш и околията, предмет на проучване по съвместния проект.
 
По време на форума бе открита изложба, представяща паметниците и обектите на културно-историческото наследство на Правец и Ниш в четири маршрута: Музеи и музейни обекти; Археологически обекти; Църкви и манастири; Оброци и оброчни места в община Правец и културни обекти в гр. Ниш. Показани бе новоотпечатаният луксозен каталог, рекламиращ обектите на богатото културно-историческо наследство на общините Правец и Ниш, както и холограми на крепостта Боровец при Правец и на Нишката крепост.


На втория ден от конференцията специалистите от Исторически музей в Правец Галя Дикова и Мариана Йорданова представиха темите: „Оброците и оброчните места в Правешкия район – древна култова традиция” и „Видраре – селище на кръстопът. Възможности за развитие на културен туризъм”. Доцент д-р Александър Милославлевиц и Бата Васич от Факултета по електроника в Нишкия университет презентираха темата: „Принципи на модерния холограмски метод в музейния показ на триизмерни модели, като акцентираха на холограмите на Нишката крепост и на крепостта Боровец. Д-р Братислав Предич и Игор Антолович - също от Факултета по електроника, представиха новия  уеб сайт по проекта: www.pravets-nis-heritage.org. Сайтът обхваща информация за основните обекти на древното наследство на Правец и Ниш. Съдържа й виртуална библиотека.
 
„Конференцията постигна своята цел – представяне на реален и атрактивен интегриран туристически продукт от двете страни на границата България-Сърбия и неговия принос за икономическия напредък, за културното и духовно сближаване между общините Правец и Ниш. Като резултат очакваме засилване на интереса към културно-историческите обекти от двете страни на границата,  увеличаване на туристическия поток и развитие на съпътстващи туризма дейности”, каза директорът на музея в Правец Татяна Борисова.