Общинското ВиК е изпаднала във финансов колапс. Към момента задълженията на фирмата по изпълнително дело за трудова злополука, към държавата и доставчици  надхвърля един милион лева. Всичките й сметки са запорирани. Управителят на ВиК Радослав Наков не вижда изход от критичната ситуация в следващата една година. Това стана ясно на днешното заседание на ОбС, когато на дневен ред бяха предложени за обсъждане и гласуване две докладни, в които кметът Георги Георгиев предлага транспортните средства, земята и сградният фонд да бъдат извадени от активите на „ВиК Бебреш” и право на собственост върху тях да бъде предоставено на Община Ботевград. Спасителните мерки се предприемат „заради лошото финансово състояние и възможността от запориране на движимото и недвижимото имущество на дружеството, се посочва в докладните.

Както се очакваше, предложението нажежи обстановката в местния парламент. Съветниците от опозицията Марияна Горгачева и Иван Гавалюгов отправиха редица въпроси към управителя Радослав Наков. В отговор на Гавалюгов, Радослав Наков съобщи, че задълженията на фирмата вече надхвърлят един милион лева. „Няма как за девет месеца да покрием тази сума. Плащанията ни към Басейнова дирекция са разсрочени за три години. В понеделник съм на София и имам уверението, че плащанията по данъците също ще бъде разсрочено. Така че две-три години да можем да изчистим тези задължения и дружеството да заработи нормално. Ако ни запорират техниката, ние не можем да работим и да решим проблемите на дружеството”, обясни управителят на дружеството.

На следващото запитване на съветника - дали е направил необходимото да потърси чия е персоналната  вина за лошото финансово състояние на ВиК, Радослав Наков отвърна: „Би трябвало да зададете този въпрос на собственика на дружеството. Аз нямам намерение и право да коментирам работата на предишното ръководство.”.

Кметът обаче заяви, че знае кой е един от виновниците за краха на общинското дружество и посочи Общинския съвет. Той обвини съветниците, че са си мълчали при обсъждането на отчетите и бизнес плановете на ВиК, което, по негови думи, доказват протоколите от заседанията.

Общинският съветник Марияна Горгачева се възпротиви на думите на кмета. Тя заяви, че не приема подобни обвинения, тъй като е поставяла въпроси за финансовото състояние на дружеството. Тя припомни, че когато на една от предишните сесии е попитала Радослав Наков какво е наложило отписването на несъбраните вземания, кметът е призовал управителя да не отговоря на въпроса.

Д-р Горгачева се поинтересува кога съветниците ще могат да се запознаят с ревизионния доклад на дружеството и дали по него е направено възражение в срок.

Радослав Наков отговори, че възражението по доклада не е внесено в срок, но възражението по ревизионния акт ще бъде изпратено в рамките на определения срок, който изтича следващия вторник. 

Йорданка Лалчева съобщи, че управителят на дружеството е внесъл в ОбС ревизионен акт от НАП – Териториална дирекция – София, а докладът за ревизията, обхващащ периода 1 януари 2008 год. - 31 януари 2013 год., е на разположение на съветниците от понеделник в общинската администрация.

Обсъждането продължи с апел на Цеца Христова към съветниците. „Нека подкрепим предложението за изваждане на активите. По този начин ние ще помогнем на ВиК. Тава обсъждаме в момента, а не финансовото състояние. И нека не забравяме, че никога не сме оставали без вода. Затова аз поздравявам работещите в общинската фирма”, каза съветничката.
 
От присъстващите съветници 19 гласуваха „за”, един бе против, четирима се въздържаха и един не участва в гласуването.