Георги Иванов Георгиев на 6 г. от  III група в ЦДГ „Слънчице“- Етрополе получи Грамота за отлично представяне в регионален конкурс за рисунка „Готови за училище“.
Организатори на конкурса са Фондация „Тръст за социална алтернатива“, съвместно със Сдружение „Разнообразни и равни“- гр. София с ръководител Р. Манов и редица други организации.
Целите на конкурса за децата от предучилищна възраст да изразят вълнението си и очакванията за ходене на училище и да покажат какво са научили в подготовката за първия учебен ден.
В конкурса участва с рисунка и Симона Даниелова Цветкова, която е на 5 г. и също се представи много добре.
Учителката на участващите две деца в конкурса Красимира Кънчева споделя, че децата трябва да се възпитават в уважение и доверие към учителите.
Директорката на детската градина Павлина Златарева с гордост споделя радостта на децата и подкрепя всяка изява на детското творчество. 
Девизът, който отправя ЦДГ „Слънчице“- Етрополе към всички деца и родители е  „Подайте с вяра и доверие ръка на своите учители, които ще ви поведат по пътя на мъдростта и знанието!“