Средногодишно отделението по хемодиализа  в ботевградската болница обслужва около 20 пациенти с хронична и остра бъбречна недостатъчност. Апаратурата за целта е морално остаряла и изисква големи разходи за планови и спешни ремонтни дейности и на практика не позволява качествено лечение на пациентите.
В момента МБАЛ – Ботевград има около 26 000 лв. пресрочени задължения към ЕТ “Черно море” за осъществяване на ремонти и вложени резервни части. Фирмата отказва да обслужва апаратурата. Болницата дължи и 60 000 лв. на доставчици на бикарбонатни разтвори. Те също не желаят да изпълняват заявките за нови доставки. Другият основен проблем е, че отделението по хемодиализа се нуждае от спешен ремонт, а МБАЛ не разполага със средства за извършването му. За разрешаването на тези проблеми д-р Филев е потърсил съдействие от Министерството на здравеопазването. Управителят на болницата е изпратил писмо до зам.-министър Матеев, в което настоява да бъдат обсъдени възможности за: закупуване на нова апаратура и водоочистваща инсталация за отделението по хемодиализа; покриване на 80 000 лв. просрочени задължения на МБАЛ за осигуряване на хемодиализираните пациенти; осигуряване на средства за извършване на спешни ремонти в отделението. Д-р Филев е изтъкнал още в писмото си, че парите, които осигурява Министерството на здравеопазването за дейност “хемодиализа”, са недостатъчни.
Депутатът Весела Драганова е поела ангажимент на внесе писмото на управителя на местната болница в МЗ и да съдейства за решаване на проблемите, поставени в него.