Володя Казаков – председател на СБХ – Ботевград, предложи в бюджета на общината да се предвидят средства за възстановяване на пленера по живопис, който е имал четири издания, но е бил преустановен. „Това е най-евтиният начин, по който може да попълни солидната колекция от картини, съхраняваща се в музея, подчерта той. –Пленерът може да се проведе на два етапа – първият да бъде за скулптура. Да поканим ученици от близкото училище в Кунино по каменоделство и да им осигурим материали от близката кариера. Втората част да се проведе в края на лятото и да бъде по живопис”, допълни Казаков. Той уточни, че бюджетът на пленера е 6000 лева. „Могат да разчитам на известна сума от СБХ, а общината, ако има желание и възможност, да осигури останалата част от средствата.
Володя Казаков предложи още да се реализира проектът за малка костница в Гурково, в която да бъдат поставени двата черепа на Ботеви четници, които в момента се съхраняват в библиотеката в селото. 


Борис Дренов предложи общината да намери форми, под които да дотира денонощна аптека и училищните хранения. Според него дотирането на училищното хранене трябва да бъде диференцирано, т.е. да зависи от доходите на родителите. По негови сметки храненото щяло да струва на общината не повече от 7-8 000 лева.
По отношение на второто предложение, главният счетоводител на общината Ирина Григорова разясни, че единните разходни стандарти, които формират така наречената делегирана държавна дейност за училищата, има допълващ стандарт за подпомагане храненето на деца от 1 до 4 клас. 1 897 деца на територията на Ботевград получават по 72 лева годишно. Средствата в размер на 136 584 лева ще бъдат преведени на училищата.
В отговор на друго предложение на Дренов – за изнесена приемна на Агенцията по геодезия, картография и кадастър  в Ботевград, кметът Иван Гавалюгов съобщи, че вече са проведени разговори и това ще се случи до няколко месеца.


Кметът на Врачеш Марин Бончовски предложи общината да кандидатства с проекти за ремонт на читалището и църквата във Врачеш.


Бившата общинска съветничка Марияна Босовска предложи да бъде извършено благоустрояване на центъра на село Врачеш.


Общинският съветник Филип Филипов предложи сумата за подпомагане на инцидентно възникнали нужди на граждани да бъде увеличена от 10 000 на 30 000 лева.  Той даде още едно разумно предложение – да се предприемат действия за изграждане на достъпна околна среда за хора с увреждания в града. Филипов предложи за целта в бюджета на общината да бъде предвидена сума в размер на 5000 лева.