Предлагаме ви изказването на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов по време на Общото събрание на БК Балкан, проведено на 25 януари 2016 година. Това изказване бе направено след като досегашното ръководство на клуба бе подало оставки и те бяха приети, и преди избора на нов Управителен съвет.


 


"В заявените мотиви за подаване на оставка предишният - вече бивш председател на клуба, допусна няколко неточности. Имало традиция кметът на община Ботевград да бъде председател и на БК Балкан. Но в периода 2008-2012 г. тази традиция бе нарушена, тъй като председател не бе кметът на община Ботевград. Аз обичам да нарушавам традициите и верен на принципите си, отново ще ги наруша - кметът на община Ботевград няма да бъде председател на БК Балкан, а и не е нужно. От началото на събранието тук се говореше постоянно "ние предаваме клуба на новото ръководство на община Ботевград". Че това да не е структура към община Ботевград, г-н Георгиев, не го ли разбрахте толкова години вече?


В този клуб миналата година се случиха малко срамни неща, има един списък със 114 човека, на които служебно им се плаща членския внос и които служебно бяха доведени (на Общото събрание в началото на миналата 2015 г. - б.р.), като една голяма част от днес ги няма тази вечер. Целта на онова събрание бе да се изхвърлят двама души от Управителния съвет, като че ли ние много се натискахме да бъдем в него. И единият от тях явно вече е толкова обиден, че не присъства и днес. Това е Александър Атанасов, който продължава да подпомага женската част в клуба. Та именно от споменатите вече хора днес се очаква да ме изберат мен, като кмет на община Ботевград,  за председател. Е, няма как да стане.


Гарантирам, че нормалността в отношенията и в живота на клуба ще бъде възвърната. Може да не сме на второ място, това не е най-важното. Ако това е основният повод за гордост на старото ръководство, това е тяхно мнение. Поздравявам ги за усилията и за вложените средства. Но лично аз категорично считам, че не това бе начинът, по който можеше да се управлява този клуб.  Даже няма нужда да бъда член на клуба. Но това по никакъв начин няма да промени отношението ми и моята подкрепа за дейността на БК Балкан. Практически аз сам се отказах да бъда номиниран и да бъда подложен на едно унизително гласуване, на което резултатът предварително ми бе ясен.


За щастие в момента болшинството присъстващи са хора, които са били и на други общи събрания - не насила доведени, които познават много добре дейността на клуба, който е имал и хубави, и лоши моменти. Само ще ви кажа, че досегашното ръководство не спази една предварителна договорка от преди няколко дни. А тя бе да приеме като член на клуба заместник кмета г-н Борис Борисов, за да можем да го предложим  да стане член на УС като представител на общинското ръководство. Това не бе направено и днес той не може да бъде избран. Това, обаче, не е фатално. Надявам се, че ще изберете петима души, които ще поемат временно управлението. А по отношение на бюджета на баскетболния клуб ви гарантирам като кмет на общината, че това, което съм обещал - и не само аз, но и ръководството на общината, е заложено в проектобюджета на общината за 2016 година и ще бъде изплатено независимо от това кой ще влезе в ръководството на клуба.


Второто нещо, господа, е, че не сега е моментът да бягате от отговорност. Смяна на ръководството се прави между сезоните. Още повече че в мое лице старото ръководство имаше - независимо от това от кого е съставено и дали съм съгласен с политиката му или не - пълната подкрепа и ясно и публично заявени ангажименти за финансирането на клуба най-вече по отношение на мъжкия отбор. Мисля, че и други хора от досегашното ръководство на клуба заявиха определени ангажименти. Но се учудвам, че - не знам защо - не намират доблест да ги изпълнят. Няма да цитирам имена. Ако някой си изпълни поетите публично ангажименти за финансиране специално на мъжкия отбор до края на сезона, и със сериозния ангажимент - най-вече финансов, на Община Ботевград, този отбор в този състав може да бъде запазен. А ние действително имаме един много хубав отбор, за което поздравявам старото ръководство за усилията му да го сглобят и да го финансират.


Но къде е мъжкият отбор на Балкан тази вечер? Днес практически се решава съдбата му до известна степен. Този мъжки отбор преди няколко месеца тук го гледах строен по анцузи, заедно с треньори, масажисти и други, които присъстваха на една предизборна среща. Значи могат да дойдат на една предизборна среща, а не могат да дойдат на Общо събрание на БК Балкан. Надявам се  да е случаен пропуск. Но като говорим за традиция, през годините състезателите на мъжкия баскетболен отбор винаги са присъствали на общите събрания, особено когато са изборни. Там им е мястото. Да, те си имат договори, за тях това може би е най-важното. Но в крайна сметка редно е да присъстват тук и да видят кой ще е новият УС, какво ще се коментира, какво ще се дискутира. Още повече че в този отбор капитанът е местно момче, поне той трябваше да дойде.


Но не това е най-важното. Виждате, че няма никаква уговорка и никакви предварителни нагласи да номинирам този, онзи или трети. А апелирам съвсем свободно да изберете петима в новото ръководство, лично аз предпочитам да са спортни личности."