ОДЗ „Звънче” - Ботевград отбеляза 143-тата годишнина от гибелта на Васил Левски с програма, подготвена от децата от подготвителната група на учителките Йонка Кръстева и Красимира Стоянова. Малчуганите пяха песни и рецитираха стихове, посветени на героя. 
И тази година от ОДЗ „Звънче” не пропуснаха да поднесат цветя на паметната плоча, където се е намирала къщата на Стоян Цагарски –  виден търговец и кожухар от Орхание. Той подслонява Апостола, когато за първи път идва в града и създава местния таен революционен комитет /10 декември 1871 год/. В Цагарската къща повече от 15 орханийци се заклеват да служат вярно на святото дело за освобождение на България. Стоян Цагарски е сред съзаклятниците.