Във връзка с изготвяне на проект за саниране на сгради по ОП „Региони в растеж” община Ботевград обявява обществена поръчка за избор на изпълнител за обследване на енергийната ефективност и изготвяне на технически паспорт на жилищни и административни сгради.
Общата разгърната площ на сградите, които ще се обследват, е 34 233 кв.м. Обществената поръчка е разделена на две обособени части: първата е за обследване на енергийната ефективност на жилищини и административни сгради, втората: за изготвяне на технически паспорт. Общатата стойност на поръчката е 239 631 лв, като сумата е разделена по равно за двете обособени позиции.
Срокът за изпълнение е 30 дни след датата на сключване на договора.
Документите на  кандидатите се приемат в общината до 30 март. Офертите ще бъдат отворени на 31 март.
Общо 23 сдружения на собственици досега  кандидатстват за саниране по ОП „Региони в растеж”.  По тази програма община Ботевград може да усвои 9 милиона лева.