На вниманието на всички жители, пребиваващи и гости на Община Етрополе!


Всяка година с наближаването на Великденските празници Районна служба за “Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Етрополе извършва проверки и обезопасителни мероприятия с цел повишаване на пожарната безопасност в Църковните храмове на територията на Община Етрополе.
Уважаеми граждани, гости и пребиваващи, моля спазвайте изискванията за пожарна безопасност в Църковните храмове за да ги опазим, защото те са нашето културно - историческо и духовно наследство.
За целта при посещението Ви в Църковните храмове е необходимо да спазвате следните противопожарни изисквания:
• Прочетете внимателно Противопожарната инструкция, поставена на входа на храма;
• Запознайте се със схемата за евакуация от обекта и местоположението на подръчните противопожарни уреди и съоръжения за първоначално гасене;
• Не оставяйте без наблюдение запалените свещи по време на мероприятията;
• След приключване на мероприятията изгасете запалените свещи и електрическия ток в храма;
• Заключете обекта.
При евентуално възникване на пожар в Църковния храм вземете подръчните противопожарни уреди и съоръжения и изгасете незабавно пожара или се обадете в Районна служба за “Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Етрополе на телефон 112 или 0720-6-22-22 и се евакуирайте от Църковния храм на безопасно разстояние в незастрашени и безопасни зони.