Броят на областите и разделението на общини в България трябва да бъде променено с оглед на средноевропейските показатели и регламент според брой население, вид на предоставяните услуги и др.
Освен това преразглеждането на административното деление на страната ще се наложи за следващия програмен период – 2020, за да може страната ни да отговори на изискванията.
Това стана ясно от думите на регионалния министър Лиляна Павлова по време на форума „Региони в растеж”, който се провежда в Бургас.
Преразглеждане на броя на областите ще е необходимо за подготовката на следващия програмен период от гледна точка на „Европа на регионите“, Брекзит и новия подход за еврофондовете, подчерта министърът.
След 2020 г. България вече ще има един нов регион от гледна точка на европейските критерии за финансиране - това ще е София, стана ясно от думите на Павлова, която обясни и че съществуващите в момента 6 района за планиране на инвестициите също ще бъдат преразгледани.
По отношение на централизацията и децентрализацията Павлова обясни, че Оперативна програма „Региони в растеж“ е стъпка в посока към децентрализация и предоставяне на правомощия на общините.
Чрез нея за първи път се делегира правото и отговорността на общините да бъдат междинни звена и да определят проектите, които да бъдат финансирани.
Управляващият орган одобрява инвестиционната програма на съответната община, а тя планира конкретната инвестиция, избира проектите, прави избор на екип, който да изпълнява функцията на междинно звено и да прави оценка на проектите и съответно отговаря и за реализацията им.