Община Ботевград обяви през изминалата седмица обществена поръчка за избор на изпълнител за ремонт и възстановяване на част от уличната мрежа в общината. Предмет на поръчката e "Ремонт и възстановяване на улична мрежа и полагане на канализация в населените места на община Ботевград в две обособени позиции": 


Обособена позиция №1: "Частично изграждане на участък от ул."Индустриална" от 0.Т.2517 до 0.Т.2509 в гр.Ботевград"; "Полагане на трошенокаменна настилка и асфалтиране по улица в с. Врачеш, между кв. 78 и кв. 80, от О.Т. 218 към О.Т. 219 с дължина 60 м"; "Изграждане на пътно легло във Врачеш, от О.Т. 118 по път за Гробищен парк с дължина 590 м" 


Обособена позиция №2: "Изграждане на канализация по ул."Цар Калоян", 0.Т.11 до 0.Т.37, Скравена  - 120 м"; "Изграждане на канализация на ул.“№7“, от О,Т. 68 до О.Т. 146, Новачене – 115 м" ; "Изграждане на канализация по ул."Възраждане", от О.Т. 87 до О.Т. 119, Литаково – 172 м". 


Срок за изпълнение на обществената поръчка е както следва: За обособена позиция №1 - 15 календарни дни и за обособена позиция №2 - 50 календарни дни.


Обща прогнозна стойност на поръчката е 95 815,00 лв. без ДДС, като за позиция №1 прогнозната стойност е 38 158,00 лв. без ДДС, а за позиция №2 – 57 657,00 лв. без ДДС.


Документите на кандидатите се приемат в общината до 17:30 часа на 29.11.2016 г.