На 8 юни 2017 г. (четвъртък) в 17:30 часа изтича срокът, в който желаещите филми могат да подават оферти за участие в обявената от Община Ботевград обществена поръчка с предмет: "Ремонт на сгради собственост на община Ботевград“. Тя е разделена в пет обособени позиции: 


Обособена позиция №1: „Основен ремонт на покрив на ОУ „Васил  Левски“ - 450 кв.м., гр. Ботевград“, Обща прогнозна стойност - 26 667,00 лева без ДДС и срок за изпълнение - 60 календарни дни, 


Обособена позиция №2: „Ремонт на операционна зала в МБАЛ Ботевград“, Обща прогнозна стойност - 41 667,00 лева без ДДС и срок за изпълнение - 20 календарни дни, 


Обособена позиция №3: „Реконструкция на сграда - кухненски блок в ДГ „Здравец“ в с. Трудовец“ , Обща прогнозна стойност - 83 333,00 лева без ДДС и срок за изпълнение - 90 календарни дни,  


Обособена позиция №4: „Реконструкция на Паметник Костница в с. Скравена“ , Обща прогнозна стойност - 41 667,00 лева без ДДС и срок за изпълнение - 60 календарни дни,


Обособена позиция №5: „Основен ремонт на покрив на МБАЛ, бл.2, гр. Ботевград“ , Обща прогнозна стойност - 36 667,00 лева без ДДС и срок за изпълнение - 60 календарни дни.


Офертите ще бъдат отворени и разгледани в 10:00 часа на 9 юни – петък.