Общинският съвет ще проведе първото си, извънредно, за тази тодина заседание на 06.01.2017 г. /петък/ от 13:30 ч. в залата на Общинска администрация - втори етаж.


ДНЕВЕН РЕД
1. Предложение относно допълнение на Решение № 191 от 25.10.2016 г., Протокол № 15 на Общинския съвет - Етрополе - Докл.: Кметът на общината